woensdag 11 november 2009

Life planning & de goede vragen stellen!

Lees eens mijn interview uit het oktober nummer van het FFP (federatie voor financieel planners) magazine:
zie volgende link!

http://www.ffp.nl/pr/ffp_magazine

http://www.files.ffp.nl/magazine/FFP_Magazine_5_3_oktober2009_LR.pdf

vrijdag 11 september 2009

Hoe werkt Life Planning in de praktijk?

Life planning in de praktijk
Artikel: Life planning in de praktijk

Vaak wordt gedacht wordt dat je a) rijk moet zijn om je hart te volgen en b) volledig iets anders moet gaan doen, wat iemand tegelijk ervan weerhoudt een eerste stap te zetten.

Het uitvoeren van een hartenwens!
Een voorbeeld dat ik wil noemen om aan te geven dat we vaak onbewust wél weten wat we het liefst willen doen. Maar dat vaak de moed of durf ontbreekt om het te realiseren. Vaak ontbreekt ook de kennis over hoe men er financieel voorstaat. Dit kan 2 kanten opgaan, men denkt dat er meer dan genoeg is (en geeft eigenlijk te veel uit) of men denkt dat er te weinig is, wat veel onrust en zorgen met zich meebrengt.

Niet voor niets hoor je de winnaars van een hoofdprijs in de loterij vaak zeggen dat het belangrijkst van het winnen is dat er geen zorgen meer hoeven te zijn over geld.

Met Life Planning kun je realiseren dat je je zorgen over geld kwijtraakt én dat je gaat doen wat je echt motiveert, zelfs zónder het winnen van die hoofdprijs!

Een man van begin 60 wilde al heel lang emigreren naar Frankrijk. Hij had daar een groot deel van zijn leven gewoond en gewerkt. Na een aantal jaren in Nederland gewoond en gewerkt te hebben wilde hij zich voorbereiden op een mooie oude dag in Frankrijk.

Tijdens onze gesprekken kwam duidelijk naar voren dat hij een eigen huis wilden bouwen. Een eenvoudig huis, op een stuk grond wat mooi lag. De vraag was of hij zich dat kon veroorloven. Samen hebben we alle financiën op een rij gezet en doordat hij een leven lang heel bewust met zijn geld was omgegaan kon hij die stap nemen. Het huis in Nederland heeft hij verkocht (ondanks de geld-crisis!) en hij heeft een mooi stuk grond gekocht. Daar gaat hij op bouwen met hulp van familie en met een groot netwerk en sociale contacten die hij in Frankrijk al had. Zijn werk zet hij voort, met als uitgangspunt na zijn pensioen alleen die opdrachten aan te nemen die hij het liefste doet.

Klinkt logisch zou je denken, deze stap kon toch zó gezet worden? En dat was dus niet het geval. Soms heb je het nodig om samen mét iemand te kijken wat je mogelijkheden zijn. Met andere woorden mét iemand kun je je eigen kracht versterken beslissingen nemen. Voorwaarde hiervoor is dat je openstaat voor je eigen kwetsbaarheid, vooral ook ten aanzien van je geldzaken. Alleen zo kun je toestaan dat ik als Life Planner met je meedenk, meekijk en adviseer.

Voor meer informatie/tips over geld meld je aan voor mijn nieuwsbrief!
http://www.zinvolplannen.nl/nieuwsbrief.asp

dinsdag 3 maart 2009

Aloha & kredietcrisis?

Artikel: Visie en Aloha rondom geld

De bedoeling is dat je bij jezelf ontdekt wat je écht belangrijk vindt. Vervolgens heb je een financieel plan nodig om dit te verwezenlijken. Hierna ga ik in op jouw ervaring met en opvatting over geld. Een belangrijke start om straks je dromen om te gaan zetten in realiteit!

De 7 stadia* zijn:
De 2 stadia van de je kinderjaren: Onschuld en Pijn
De 3 stadia van je volwassenheid: Kennis, Inzicht, Kracht
De 2 stadia van bewustwording: Visie en Aloha

Ik ga hierna in op de 2 stadia van bewustwording: Visie en Aloha;

Dit betreft de derde fase van ons leven, de rijping of het volwassen worden. Met
Visie krijgen we zicht op wat we willen in en voor de omgeving waar we ons bevinden. Dit kunnen we bereiken door de Kennis, het Inzicht en de Kracht die we in het vorige stadium hebben opgedaan. Bij Visie zijn er geen belemmeringen tussen wat je wilt bereiken en wat je doet.

Je kunt Visie bereiken door te ontdekken wie de visionair in jou is;
Wie is jou held of heldin – visionair en wat vind je bijzonder aan hem of haar?
Hoe zie je jezelf als visionair? En als je naar de toekomst kijkt, wat voor Visie zou jij willen realiseren?
Wat staat er in de weg om dit te realiseren? Wat kun je doen op het gebied van Kennis, Inzicht of Moed om deze obstakels weg te nemen?
Wat heb je nodig om je Visie te verwezenlijken? Wat heb je meegekregen, geleerd, ontvangen en begrepen, dat je kan helpen met je Visie aan de slag te gaan?
Visie is een vorm van wijsheid. Of we nu rijk of arm zijn, Visie bereik je volledig wanneer je geen belemmeringen meer ervaart rondom geld.

Aloha is simpeler. Aloha is Hawaïaans voor compassie, liefde.
Aloha is “a blessing that passes from one person to another”. Het staat los van de economische waarde en kan van een arm iemand aan een rijk iemand gegeven worden en andersom. Het is het vermogen om open te staan voor een ander ongeacht de economische verschillen die er zijn of tussenin staan. De plaats waar we als mentor of vriend bij een ontmoeting (in bescheidenheid) van elkaar leren.

Misschien vraag je je af in welke fase jij je precies bevindt? Tegelijk is het belangrijk in te zien dat het meer hiërarchisch lijkt dan het daadwerkelijk is, eigenlijk dragen we alle 7 stadia altijd met ons mee. Steeds doorlopen we alle stadia en beginnen in Onschuld en eindigen bij Aloha.

In deze tijd van geldcrisis komen je eigen normen en waarden, en misschien ook je gevoel en emotie rondom geld, sterk naar boven. Misschien “verlies” je geld met beleggingen, wat doet dat met je en heb je risico’s rondom beleggen vooraf afgewogen? Misschien doet de crisis (nog) niets met je, hoe komt dat? Heb je je financiën goed in beeld? Wat zijn je inkomsten en uitgaven. Wat is je vermogen en hoe is dit opgebouwd? Heb je schulden en zo ja hoeveel en hoeveel kosten die je nu? Heb je zicht op je pensioenuitkering? Ben je voorbereidt op economisch slechtere tijden?

Allemaal vragen die je jezelf kunt stellen en waar je voor jezelf duidelijkheid in kunt creëren.

Voor meer informatie/tips over woekerpolissen meld je aan voor mijn nieuwsbrief!
http://www.zinvolplannen.nl/nieuwsbrief.asp

donderdag 8 januari 2009

Interview voor de regionale krant de Stentor !


Life Planner als financiële huisarts
door Frans Ebeltjes. De Stentor woensdag 07 januari 2009 |

In ons rijke Nederland hebben we onderhand wel geleerd dat geld niet altijd gelukkig maakt.
Maar hoe leg je dat uit aan iemand die eigenlijk wel wat anders zou willen maar zich gebonden ziet door een hypotheek, de afbetaling op de auto, de zorg voor vrouw en kinderen of de familietraditie?

Het leven maar nemen zoals het is vormt doorgaans de praktijk. De eigen dromen gaan in de ijskast, of worden hooguit eens besproken in familiekring of met een maatschappelijk werker, jobcoach, dominee of psycholoog. En als het over geld gaat wordt een lening afgesloten, een andere hypotheek genomen of geprobeerd een andere baan te vinden die meer oplevert.

De lengte van de financiële polsstok is vaak bepalend voor de mate waarin mensen hun dromen durven dromen. Of een verkeerde investering is er de oorzaak van dat die droom in duigen valt.

Life Planning is een vrij nieuw fenomeen dat probeert om de hartewens en de financiën niet als afzonderlijke aandachtsgebieden te bezien, maar als een geheel. "En dan ook nog met het accent op het eerste en het geld slechts als sluitpost", aldus Patricia de Bruyckere, die sinds kort in de regio Zwolle haar bureau De Bruyckere-Life Planning heeft gevestigd. "Niet je wensdromen laten afhangen van de hoeveelheid geld die binnen komt, maar een zinvolle basis ten grondslag leggen aan het plannen van je financiën."

Dat is dus 180 graden anders dan we gewend zijn. Life Planning (oftewel Financial Life Planning) komt uit Amerika, waar George Kinder probeerde het dilemma te doorgronden dat bijna niemand er in slaagt om authentiek te leven, omdat iedereen gebonden wordt door financiële verantwoordelijkheden. Kinder richtte het Kinder-instituut op, dat inmiddels ook een vestiging in Nederland heeft.

Patricia (40) is sinds 1993 actief op het gebied van financieel en juridisch advies. Ze werkte een aantal jaren als kandidaat-notaris en was vervolgens relatiemanager bij ABN Amro in Praag en Amsterdam. Tenslotte werd ze adviseur grote giften en nalatenschappen bij KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. "Daar ontdekte ik de diepgang van de onlosmakelijke band tussen geld en emotie", vertelt ze in de voormalige rentmeesterswoning die ze net buiten Nieuwleusen sinds ruim een jaar bewoont met man en twee kinderen. "Omgaan met geld heeft alles te maken met de menselijke kant. Maar dat verband wordt te vaak ontkend. Geld is dan alleen de harde zakelijke kant van het leven, waarbij het welbevinden ondergeschikt wordt gemaakt aan de eventuele financiële (on)mogelijkheden. Als lifeplanner wil ik laten zien dat het ook andersom kan. Dat de menselijke maat, de verlangens en wensen, de passie, uitgangspunt kan en mag zijn, waarna het geld slechts als sluitpost ter sprake komt."Dat je voor het realiseren van dromen een flinke zak met geld nodig hebt, klopt in veel gevallen niet, zo is de ervaring van Patricia. "De rode draad in de gesprekken die ik met mensen heb is dat ze een onbestemd gevoel hebben. Ze slagen er niet in om te komen waar of wie ze eigenlijk vanuit hun diepste verlangen willen zijn. Doorpratend kom je er dan achter dat niet de materie het belangrijkste is, maar de emotionele balans."

Persoonlijke betrokkenheid is een must op het nieuwe werkterrein van de Life Planner, dat nog volop in ontwikkeling is. "Er moet wel een klik zijn", stelt Patricia, "want het gaat over veel meer dan de zakelijke kant van het leven. Ik probeer er via een vragenmethode achter te komen wat mensen drijft. Het liefst heb ik dat ook de eventuele partner daar bij is. In een periode van twee tot drie maanden, met daarin drie tot vijf gespreksmomenten proberen we dan niet alleen de huidige stand van zaken, maar ook de toekomstplannen en dromen in kaart te brengen. En daar koppelen we dan weer het geld aan; kijken hoe de financiële middelen het beste kunnen worden ingezet. Die combinatie is nodig. Het komt zo vaak voor dat mensen zijn opgebrand juist omdat er zoveel pijn en moeite rondom geld bestaat. Door die moeiten te benoemen en de verbanden te leggen komen ook de oplossingen in beeld."

Patricia noemt zich coach en financieel adviseur. Een soort onafhankelijke financiële huisarts, een eerste-lijns-zorger, die een diagnose stelt, maar eventueel ook door kan verwijzen naar een specialist. Dat kan een hypotheek-adviseur zijn, maar net zo goed een psycholoog of een maatschappelijk werker. "Altijd afhankelijk van de situatie en van wat mensen zelf willen. Ik geef een gezond-verstand-advies op maat."De Bruyckere - Life Planning is te vinden via www.zinvolplannen.nl