donderdag 8 januari 2009

Interview voor de regionale krant de Stentor !


Life Planner als financiële huisarts
door Frans Ebeltjes. De Stentor woensdag 07 januari 2009 |

In ons rijke Nederland hebben we onderhand wel geleerd dat geld niet altijd gelukkig maakt.
Maar hoe leg je dat uit aan iemand die eigenlijk wel wat anders zou willen maar zich gebonden ziet door een hypotheek, de afbetaling op de auto, de zorg voor vrouw en kinderen of de familietraditie?

Het leven maar nemen zoals het is vormt doorgaans de praktijk. De eigen dromen gaan in de ijskast, of worden hooguit eens besproken in familiekring of met een maatschappelijk werker, jobcoach, dominee of psycholoog. En als het over geld gaat wordt een lening afgesloten, een andere hypotheek genomen of geprobeerd een andere baan te vinden die meer oplevert.

De lengte van de financiële polsstok is vaak bepalend voor de mate waarin mensen hun dromen durven dromen. Of een verkeerde investering is er de oorzaak van dat die droom in duigen valt.

Life Planning is een vrij nieuw fenomeen dat probeert om de hartewens en de financiën niet als afzonderlijke aandachtsgebieden te bezien, maar als een geheel. "En dan ook nog met het accent op het eerste en het geld slechts als sluitpost", aldus Patricia de Bruyckere, die sinds kort in de regio Zwolle haar bureau De Bruyckere-Life Planning heeft gevestigd. "Niet je wensdromen laten afhangen van de hoeveelheid geld die binnen komt, maar een zinvolle basis ten grondslag leggen aan het plannen van je financiën."

Dat is dus 180 graden anders dan we gewend zijn. Life Planning (oftewel Financial Life Planning) komt uit Amerika, waar George Kinder probeerde het dilemma te doorgronden dat bijna niemand er in slaagt om authentiek te leven, omdat iedereen gebonden wordt door financiële verantwoordelijkheden. Kinder richtte het Kinder-instituut op, dat inmiddels ook een vestiging in Nederland heeft.

Patricia (40) is sinds 1993 actief op het gebied van financieel en juridisch advies. Ze werkte een aantal jaren als kandidaat-notaris en was vervolgens relatiemanager bij ABN Amro in Praag en Amsterdam. Tenslotte werd ze adviseur grote giften en nalatenschappen bij KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. "Daar ontdekte ik de diepgang van de onlosmakelijke band tussen geld en emotie", vertelt ze in de voormalige rentmeesterswoning die ze net buiten Nieuwleusen sinds ruim een jaar bewoont met man en twee kinderen. "Omgaan met geld heeft alles te maken met de menselijke kant. Maar dat verband wordt te vaak ontkend. Geld is dan alleen de harde zakelijke kant van het leven, waarbij het welbevinden ondergeschikt wordt gemaakt aan de eventuele financiële (on)mogelijkheden. Als lifeplanner wil ik laten zien dat het ook andersom kan. Dat de menselijke maat, de verlangens en wensen, de passie, uitgangspunt kan en mag zijn, waarna het geld slechts als sluitpost ter sprake komt."Dat je voor het realiseren van dromen een flinke zak met geld nodig hebt, klopt in veel gevallen niet, zo is de ervaring van Patricia. "De rode draad in de gesprekken die ik met mensen heb is dat ze een onbestemd gevoel hebben. Ze slagen er niet in om te komen waar of wie ze eigenlijk vanuit hun diepste verlangen willen zijn. Doorpratend kom je er dan achter dat niet de materie het belangrijkste is, maar de emotionele balans."

Persoonlijke betrokkenheid is een must op het nieuwe werkterrein van de Life Planner, dat nog volop in ontwikkeling is. "Er moet wel een klik zijn", stelt Patricia, "want het gaat over veel meer dan de zakelijke kant van het leven. Ik probeer er via een vragenmethode achter te komen wat mensen drijft. Het liefst heb ik dat ook de eventuele partner daar bij is. In een periode van twee tot drie maanden, met daarin drie tot vijf gespreksmomenten proberen we dan niet alleen de huidige stand van zaken, maar ook de toekomstplannen en dromen in kaart te brengen. En daar koppelen we dan weer het geld aan; kijken hoe de financiële middelen het beste kunnen worden ingezet. Die combinatie is nodig. Het komt zo vaak voor dat mensen zijn opgebrand juist omdat er zoveel pijn en moeite rondom geld bestaat. Door die moeiten te benoemen en de verbanden te leggen komen ook de oplossingen in beeld."

Patricia noemt zich coach en financieel adviseur. Een soort onafhankelijke financiële huisarts, een eerste-lijns-zorger, die een diagnose stelt, maar eventueel ook door kan verwijzen naar een specialist. Dat kan een hypotheek-adviseur zijn, maar net zo goed een psycholoog of een maatschappelijk werker. "Altijd afhankelijk van de situatie en van wat mensen zelf willen. Ik geef een gezond-verstand-advies op maat."De Bruyckere - Life Planning is te vinden via www.zinvolplannen.nl