vrijdag 11 september 2009

Hoe werkt Life Planning in de praktijk?

Life planning in de praktijk
Artikel: Life planning in de praktijk

Vaak wordt gedacht wordt dat je a) rijk moet zijn om je hart te volgen en b) volledig iets anders moet gaan doen, wat iemand tegelijk ervan weerhoudt een eerste stap te zetten.

Het uitvoeren van een hartenwens!
Een voorbeeld dat ik wil noemen om aan te geven dat we vaak onbewust wél weten wat we het liefst willen doen. Maar dat vaak de moed of durf ontbreekt om het te realiseren. Vaak ontbreekt ook de kennis over hoe men er financieel voorstaat. Dit kan 2 kanten opgaan, men denkt dat er meer dan genoeg is (en geeft eigenlijk te veel uit) of men denkt dat er te weinig is, wat veel onrust en zorgen met zich meebrengt.

Niet voor niets hoor je de winnaars van een hoofdprijs in de loterij vaak zeggen dat het belangrijkst van het winnen is dat er geen zorgen meer hoeven te zijn over geld.

Met Life Planning kun je realiseren dat je je zorgen over geld kwijtraakt én dat je gaat doen wat je echt motiveert, zelfs zónder het winnen van die hoofdprijs!

Een man van begin 60 wilde al heel lang emigreren naar Frankrijk. Hij had daar een groot deel van zijn leven gewoond en gewerkt. Na een aantal jaren in Nederland gewoond en gewerkt te hebben wilde hij zich voorbereiden op een mooie oude dag in Frankrijk.

Tijdens onze gesprekken kwam duidelijk naar voren dat hij een eigen huis wilden bouwen. Een eenvoudig huis, op een stuk grond wat mooi lag. De vraag was of hij zich dat kon veroorloven. Samen hebben we alle financiën op een rij gezet en doordat hij een leven lang heel bewust met zijn geld was omgegaan kon hij die stap nemen. Het huis in Nederland heeft hij verkocht (ondanks de geld-crisis!) en hij heeft een mooi stuk grond gekocht. Daar gaat hij op bouwen met hulp van familie en met een groot netwerk en sociale contacten die hij in Frankrijk al had. Zijn werk zet hij voort, met als uitgangspunt na zijn pensioen alleen die opdrachten aan te nemen die hij het liefste doet.

Klinkt logisch zou je denken, deze stap kon toch zó gezet worden? En dat was dus niet het geval. Soms heb je het nodig om samen mét iemand te kijken wat je mogelijkheden zijn. Met andere woorden mét iemand kun je je eigen kracht versterken beslissingen nemen. Voorwaarde hiervoor is dat je openstaat voor je eigen kwetsbaarheid, vooral ook ten aanzien van je geldzaken. Alleen zo kun je toestaan dat ik als Life Planner met je meedenk, meekijk en adviseer.

Voor meer informatie/tips over geld meld je aan voor mijn nieuwsbrief!
http://www.zinvolplannen.nl/nieuwsbrief.asp