dinsdag 26 augustus 2008

Doen wat écht belangrijk voor je is!

Onschuld en Pijn rondom geld

De bedoeling is dat je bij jezelf ontdekt wat je écht belangrijk vindt. Vervolgens heb je een financieel plan nodig om dit te verwezenlijken. Hierna ga ik in op jouw ervaring met en opvatting over geld. Een belangrijke start om straks je dromen om te gaan zetten in realiteit!

De 7 stadia zijn:
De 2 stadia van de je kinderjaren: Onschuld en Pijn
De 3 stadia van je volwassenheid: Kennis, Inzicht, Kracht
De 2 stadia van bewustwording: Visie en Aloha

Ik ga hierna in op de eerste 2 fases van je kinderjaren, Onschuld en Pijn; vasthouden en bewustwording.

Onschuld geeft weer het geloof, de gedachten, verhalen, houding en aannames die we hebben ten aanzien van geld. Hier houden we aan vast tijdens ons leven, ongeacht of de wereld rondom ons anders leert.

Het proces van het vasthouden aan deze overtuiging begint in je vroege kinderjaren, wanneer je ouders hun mening over geld aan je doorgeven. We krijgen deze overtuiging mee en het wordt soms zo diep in ons verankerd, dat we niet eens in de gaten hebben dat het er is. En dat het elke beslissing rondom geld beïnvloed.

Onschuld kan zijn: er niet toe in staat zijn of er tegenop zien praktische, noodzakelijke financiële zaken te regelen.
Bijvoorbeeld, iemand groeit op met de boodschap dat geld niet belangrijk is en dat zijn of haar partner wel voor hem/haar zal zorgen. Dit kan ertoe leiden dat zo iemand nooit echt inzicht heeft in de eigen financiën. Dit werkt misschien zolang er geen noodzaak is zich in de financiën te verdiepen. Er is genoeg geld en/of een partner zorgt hiervoor. Maar zodra de partner en/of de financiën wegvallen, komt de realiteit meteen om de hoek kijken en wordt geld vanzelf belangrijk.

Beantwoord voor jezelf eens de volgende vragen:
Wat is je eerste herinnering aan geld?
Wat zijn je familieverhalen met betrekking tot geld?
Heb je je ooit zorgen gemaakt om geld? En wat zei je tegen jezelf als je ongerust was?

Het is belangrijk je te realiseren dat Onschuld niet alleen een stadium is uit het verleden. Het is er nu en het kan zijn dat je zó aan deze oude ideeën hangt, dat het je voor je gevoel beschermt tegen de realiteit.

Neem nu een moment om het volgende te beantwoorden en te reflecteren op de volgende vragen die je tegenkomt in je leven als volwassene.
Hoe heeft jouw overtuiging ten aanzien van geld je pijn en/of verdriet gedaan in je leven?
Neem je op dit moment nog steeds beslissingen, gebaseerd op de ervaring met geld die je in je jeugd hebt opgedaan? Beschrijf deze beslissingen eens.
Wil je jouw leven continueren op basis van deze overtuiging?

Nu je dit voor jezelf hebt doorlopen, kun je dan in 1 zin samenvatten wat jouw overtuiging ten aanzien van geld is?
Bijvoorbeeld: “Leen geen geld uit aan familie”, “Geld moet rollen”, “Ik zal nooit veel geld hebben”.

Ben je meegegaan met deze boodschap van je familie of heb je jezelf er juist tegen verzet? Wat heeft dit met je gedaan?

Onschuld werkt door in ons leven, zelfs wanneer de kinderjaren allang voorbij zijn. Voor ons allemaal, is de bewustwording dat we deze overtuigingen meedragen, de eerste stap naar de vrijheid, naar volwassen worden rondom geld.

Wij ontdekken dat wanneer we vasthouden aan Onschuld, dit voor ons kan leiden tot verdriet en ongemak. Dit leidt vervolgens onvermijdelijk naar Pijn, de tweede fase op weg naar volwassen worden op het gebied van geld.

Pijn bevat de gevoelens en overtuiging, de pijnlijke emotie die verbonden kan zijn aan onze aannames en verhalen rondom geld. Je kunt aan Pijn blijven vasthouden en je eigen overtuiging over geld als waarheid blijven zien. Maar deze Pijn kun je ook inzetten om jezelf “wakker te schudden”. Pijn kan dienen als een waarschuwingssignaal van je diepere “ik” en je zo brengen naar volwassenheid met geld.

Geld is iets waar we ons en anderen aan afmeten, zodra we ons bewust worden van de betekenis van geld. We houden vast aan het idee dat onze eigenwaarde afhangt van de waarde van geld. Onvermijdelijk lijden we Pijn, hoezeer we ook proberen pijnlijke emotie rondom geld te vermijden.

Het overmeesteren van deze Pijn bereik je door je pijnlijke emoties op te merken, in plaats van ze te vermijden.
We hoeven geen oplossing te vinden voor de Pijn, maar het is goed te weten wat het voor jou betekent en wanneer het opkomt.

Een oefening die je hiervoor kunt doen is: benoem je gevoelens en voel wat het doet met jou. Je kunt deze oefening doen door meditatie, het nemen van een stilte - rustmoment voor jezelf.
Zo leer je waar de pijnlijke emotie in je lichaam zit. Deze oefening is belangrijk zodra je verder in de 7 stadia komt. En het geeft je kracht om effectiever te handelen zodra deze emoties naar boven komt.

Onthoud, Pijn rondom geld is het signaal van bewustwording. Wanneer je hiervoor openstaat, weet je dat zodra het zich voordoet, het tijd is “wakker te worden”. Zo kun je groeien in volwassen worden en gaan richting vrijheid.

Vanuit Pijn gaan we naar Kennis, de derde fase.

Meer hierover in een volgend artikel!


*note: De 7 stadia op basis van George Kinder’s boek: “the Seven Stages of Money Maturity”.

•••

Je reactie op dit artikel is van harte welkom! Klik hiervoor op "Een reactie plaatsen".

Geen opmerkingen: